กลยุทธ์ระดับองค์กร-คำถามที่พบบ่อย

กลยุทธ์ระดับองค์กร, คำถามที่มักถูกถามถึง

กลยุทธ์ระดับองค์กร

คำถามที่มักถูกถามถึง

อะไรคือแผนในการทำธุรกิจ และอะไรคือการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร

การวางแผนในการทำธุรกิจ หรือการวางกลยุทธ์ระดับองค์กร กล่าวโดยสรุปก็คือวิธีการที่เจ้าของกิจการ นักลงทุน หรือผู้บริหารใช้บริหารจัดการกับความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะลงรายละเอียดถึงวัตุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งเรื่องปฏิบัติการ การเงิน และงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลของกลยุทธ์ในการปฏิบัติการ แผนในการทำธุรกิจหรือ กลยุทธ์ระดับองค์กรจึงเป็นเอกสารที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอยู่บ่อยครั้ง

อะไรคือความแตกต่างระหว่างแผนในการทำธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร

การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร และแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร นั้นคือเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารจัดการกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร ขณะที่การวางแผนในการทำธุรกิจ และแผนสำหรับธุรกิจนั้นจะใช้สำหรับบริษัทโดยทั่วไปที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง หรือเจ้าของกิจการที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ

กรอบเวลาของแผนในการทำธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร ควรเป็นเท่าใด

ทั้งแผนในการทำธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรจะครอบคลุมเป็นระยะเวลา 3-5 ปี โดยบางท่านอาจมองว่าแผนในการทำธุรกิจสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นควรร่นเวลาให้สั้นขึ้นเป็นเพียงแค่ 1-2 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่สกายเวฟฯ เองไม่แนะนำ เนื่องจากเราพิจารณาเห็นว่าบริษัทที่เพิ่งเริ่มกิจการนั้นโดยปกติแล้วย่อมพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงใคร่ขอแนะนำให้ใช้วิธีการพิจารณาเป้าหมายในระยะยาวเป็นระยะ ๆ และปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับเหตุปัจจัยที่เหมาะสม ดีกว่าที่จะร่นระยะเวลาของแผนให้สั้นขึ้น

จะใช้เวลาในการวางแผนนานเท่าใด

ระยะเวลาของโพรเจ็คนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจและเวลาของทรัยากรในด้านต่าง ๆ เช่น แผนในการทำธุรกิจสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นจะใช้เวลาในการวางแผนประมาณ 2-3 เดือน ส่วนแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรจะใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและทรัยากรในด้านต่าง ๆ

ราคาในการคิดค่าบริการอยู่ที่ประมาณเท่าใด

โดยปรกติแล้วการคิดค่าบริการสำหรับการวางแผนกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เวลา และทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เนื่องจากการให้บริการลูกค้าในแต่ละรายจะมีความต้องการ และงบประมาณที่แตกต่างกันออกไป

คุณควรจะพิจารณาทบทวน และปรับเปลี่ยนแผนในการทำธุรกิจ หรือกลยุทธ์ระดับองค์กรบ่อยเพียงใด

ความถี่ในการพิจารณาทบทวนแผนในการทำธุรกิจ หรือกลยุทธ์ระดับองค์กรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าในการพัฒนาธุรกิจของคุณควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด สำหรับบริษัทที่อยู่ตัวแล้วเราใคร่ขอแนะนำว่า การพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรนั้นควรอยู่ที่ปีละครั้ง ขณะที่บริษัทซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการควรมีการพิจารณาทบทวนแผนในการดำเนินธุรกิจทุก 3-6 เดือน ลูกค้าบางรายของเรานั้นมีพัฒนาการในทางธุรกิจของเขาอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ระดับองค์กรของเขาย่อมต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการปรับตัวอย่างรุดหน้าด้วยเช่นกัน

เพราะอะไรคุณจึงจำเป็นต้องมีแผนในการทำธุรกิจ

คุณจะขับรถมุ่งไปข้างหน้าในขณะที่คุณมองเห็นทัศนวิสัยจากเพียงกระจกมองข้างและกระจกมองหลัง โดยที่คุณไม่รู้จักถนนหนทางที่จะมุ่งหน้าไป ไม่มีแม้กระทั่งแผนที่ หรือทางที่จะไปเพียงคลับคล้ายคลับคลา หรือไม่

ฉันใดก็ฉันนั้น คุณคิดที่จะเริ่มดำเนินกิจการของคุณไปเพียงที่คุณยังมีไอเดียไม่ชัดเจนว่าจะมุ่งไปในทิศทางใด เพียงการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลหรือข้อสันนิษฐานที่ยังไม่มีการตรวจสอบ หรือทั้ง ๆ ที่ขาดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการปฏิบัติการที่ชัดเจนหรือไม่

คลิกเพื่ออ่านเรื่องอ้างอิงสุดฮิต

อ้างอิงจากเรื่องนวนิยายสุดอมตะ เรื่อง "อลิสผจญดินแดนมหัศจรรย์"
ตอนที่ 4 อลิสกับแมวเชสเชียร์
อลิส:ช่วยบอกฉันทีเถอะนะว่า ฉันควรจะไปทางไหนดี
แมว:นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เธอน่ะอยากจะไปทางไหนล่ะ
อลิส:ฉันไม่แคร์หรอก จะไปทางไหนดีก็บอกมาเถอะ
แมว:มันไม่ค่อยเกี่ยวกันสักเท่าไหร่หรอกนะว่าเธอจะไปทางไหน
อลิส:อืม... งั้นก็ไกลที่สุดเท่าที่ฉันจะไปถึง...
แมว:โอ้... ถ้าเธอมั่นใจอย่างนั้นล่ะก็... งั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหนน่ะสิ

การมีแผนในการทำธุรกิจนั้นจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและสภาพแวดล้อมในทางธุรกิจ

"แผนต่าง ๆ ก็งั้น ๆ แหละ... แต่การวางแผนนี่สิเจ๋งที่สุด" (Dwight D. Eisenhower)

สถานการณ์ต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ แผนต่าง ๆ ก็อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ถ้าจะว่าไปก็ดูเหมือนว่า การมีแผนกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องที่รอบคอบแล้ว หากแต่ในความเป็นจริง การวางแผนนั้นกลับมีความสำคัญมากกว่าตัวแผนกลยุทธ์เสียอีก แผนกลยุทธ์ ก็คือเอกสารที่ต้องได้รับการประเมินอยู่เป็นระยะ ๆ และหากจำเป็นจริง ๆ แล้วแผนกลยุทธ์ก็ย่อมต้องการการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมเช่นกัน ซึ่งการที่แผนกลยุทธ์จะได้รับการพัฒนา การพิจารณาทบทวน หรือการปรับเปลี่ยนนั้นก็เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่าการที่เราใช้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยทางธุรกิจเป็นตัวกำหนดความถี่ หรือระยะเวลาที่เหมาะสมที่เราควรจะพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ย่อมดีกว่าการพิจารณาจากความจำเป็นหรือความต้องการ

หากคุณไม่มีแผนกลยุทธ์แล้วคุณจะมีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง

ดังคำกล่าว ที่ว่า "หากคุณล้มเหลวในการวางแผนแล้วล่ะก็ นั่นเท่ากับเป็นการวางแผนที่จะล้มเหลวจริง ๆ " ดังนั้นเมื่อปราศจากการวางแผนในการทำธุรกิจหรือกลยุทธ์ระดับองค์กรแล้ว คุณเองก็ตกอยู่ในความเสี่ยงกับการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพเช่นกัน

ทำไมคุณจึงควรใช้บริการผู้ให้บริการจากภายนอก

การเข้ามาร่วมงานของผู้ให้บริการจากภายนอกนั้น นอกเหนือจากจะเป็นการช่วยผลักดันขั้นตอนต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นแล้ว ผู้ให้บริการจากภายนอกนี้เองยังได้นำเอาความรู้และประสบการณ์จากภายนอกมาใช้ในงานอีกด้วย ซึ่งในฐานะที่เป็นบุคคลที่เป็นกลางจากภายนอกนี้เองอาจช่วยผลักดันให้มีการคิดนอกกรอบเพื่อที่จะกำราบผู้ที่ทำตัวเป็นไม้แก่ดัดยาก หรืออาจเป็นการท้าทายองค์ความรู้เดิม ๆ ที่มีอยู่ก่อนภายในบริษัทก็เป็นได้

นอกจากนั้น ผู้ให้บริการจากภายนอกยังช่วยให้การประชุมต่าง ๆ บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้โดยไม่มัวติดขัดอยู่กับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ หรือเรื่องที่เป็นการบริหารทั่ว ๆ ไป ดังนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการขนาดองค์กรลง ผู้ให้บริการจากภายนอกจึงนับได้ว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าเพื่อขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ที่มีพวกเขามีความเชี่ยวชาญอยู่ ซึ่งคุณหาไม่ได้จากภายในองค์กร

ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ | หน้าหลักของการวางแผนกลยุทธ์