การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร

การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร, คำถามที่มักถูกถามถึง

การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร

คำถามที่มักจะถูกถามถึง

การฝึกอบรมทางธุรกิจคืออะไร

การฝึกอบรมทางธุรกิจช่วยให้ผู้บริหารในระดับสูง  ผู้จัดการ  ตลอดจนพนักงานและทีมงานได้ใช้จุดแข็งของพวกเขาเพื่อประเมินการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ   เพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานหลังจากการวางแผนทางธุรกิจและการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ   โดยวิทยากรฝึกอบรมจะทำงานควบคู่กันไปกับผู้เข้ารับการอบรม  นั่นคือ  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้จัดการ  พนักงาน  และทีมงานต่าง ๆ  เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและความสำเร็จทั้งส่วนบุคคลและทีม

ทำไมจึงต้องฝึกอบรม

บ่อยครั้งที่การทุ่มทุนไปในกลยุทธ์และทรัพยากรบุคคลนั้นให้ผลตอบแทนกลับมาไม่สูงนัก  หรืออาจล้มเหลวไปเลยก็มี อาจจะด้วยข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร  ความทุ่มเทเอาใจใส่  และการติดตามระหว่างการดำเนินการ  การฝึกอบรมที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอย่อมให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

ใครคือผู้ที่สมควรได้รับการฝึกอบรม

ชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยซึ่งยังไม่คุ้นชินกับงาน  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ยังเหมาะแก่ผู้บริหารระดับสูง  ผู้จัดการ  พนักงานที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง  หรือผู้ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอ

 

ประโยชน์ของการฝึกอบรมผู้บริหาร | หน้าหลักของการฝึกอบรมและการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหาร