กลยุทธ์ด้านอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

การวางแผนและกลยุทธ์ด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

กลยุทธ์ด้านอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

ประโยชน์

  • เป็นการกำหนดรายละเอียดและวางเป้าหมายกลยุทธ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์ในการทำการตลาด
  • เป็นการประเมินวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ของกลยุทธ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ รวมถึงความต้องการและลักษณะพิเศษของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นการประเมินกลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อการปรับปรุงอีกด้วย
  • เป็นการตัดสินใจในการรวมการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตและเทคนิคต่าง ๆ ในการขายเข้าไว้ด้วยกันอย่างพอเหมาะเพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณเกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่คุ้มค่า
  • เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทของคุณบนโลกอินเทอร์เน็ต
  • เป็นการใช้ประโยชน์อันหลากหลายทางเทคโนโลยีเพื่อรวมเว็บไซต์ของคุณเข้าไว้ด้วยกันกับฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาด สร้างช่องทางใหม่ ๆ และเพิ่มเน็ตเวิร์คเพื่อขยายช่องทางในการทำให้สินค้าและบริการของคุณเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น
  • เป็นการสร้างโอกาสทางการสื่อสารกับลูกค้าที่มีอยู่และกลุ่มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
  • เป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและการขายทางอินเทอร์เน็ตโดยการสร้างแรงดึงดูดต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์รายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคอนเวอร์ชั่นเรท (Conversion Rate) ให้สูงขึ้น
  • เป็นการพัฒนาการทำการตลาดบนเว็บให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มยอดขาย

หน้าหลักของกลยุทธ์ทางด้านเว็บไซต์ | คำถามที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านเว็บไซต์ที่มักจะถูกถามถึง