กลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการ และโอกาสทางการลงทุน

กลยุทธ์ในการควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ, การเข้าซื้อกิจการในประเทศไทย

การเข้าซื้อกิจการในประเทศไทย

การเข้าซื้อกิจการและกลยุทธ์ในการลงทุน

ไม่ว่าคุณกำลังคิดที่จะซื้อกิจการในประเทศไทย ไม่ว่าเพียงในระยะสั้นหรือจะเป็นระยะยาวก็ตาม สกายเวฟ โซลูชั่นส์ฯ มีบริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ

  • การทำหน้าที่เป็นตัวแทนในประเทศไทยของคุณ
  • การแนะนำโอกาสในการลงทุน และผู้ขายกิจการในประเทศไทยที่มีความเหมาะสม
  • การแนะนำความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และโอกาส
  • การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในด้านความคุ้มค่าในการลงทุนของการเข้าซื้อกิจการของคุณ
  • การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างคุณและผู้ขาย
  • การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักและผู้ประสานงานที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะการดำเนินการ
  • การทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการนำเสนอ รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนดำเนินการในประเด็นอ่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
  • การดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของคุณ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการ
  • การเข้าร่วมในการประชุมต่าง ๆ ตลอดจนการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย และตัวแทนของผู้ขาย เพื่อให้คุณบรรลุถึงผลประโยชน์อย่างสูงสุด

หากคุณมีความสนใจในการซื้อกิจการในประเทศไทย หรือการลงทุนประเภทอื่น ๆ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างเหล่านี้

กลับสู่หน้าหลัก | การขายบริษัทในประเทศไทย | คำถามที่มักจะถูกถามถึงเกี่ยวกับการซื้อกิจการในประเทศไทย