ประโยชน์ของการวิจัยตลาด-คำถามที่พบบ่อย

Market Research, คำถามที่มักถูกถามถึง

การวิจัยตลาด

คำถามที่มักจะถูกถามถึง

ทำไมคุณถึงต้องมีการวิจัยตลาด

ข้อมูลในการวิจัยตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ของตลาดใหม่สำหรับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของคุณ การวิจัยตลาดจะช่วยคุณลดความเสี่ยง และเข้าใจลูกค้าตลอดจนคู่แข่งของคุณมากขึ้น เพื่อช่วยให้คุณกำหนดทิศทางกลยุทธ์ในการทำการตลาดและโอกาสต่างๆ ในอย่างเหมาะสม

การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ต่างกันอย่างไร

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการรวมข้อมูลจำนวนมากด้วยความน่าเชื่อถือทางสถิติโดยค่าเฉลี่ยจากคำถามต่างๆ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความเข้าใจ ด้วยคำพูดของตนเองภายในขอบเขตที่ได้ตกลงกันไว้ หรืออาจเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกก็ได้

จำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อความน่าเชื่อถือทางสถิติควรเป็นเท่าใด

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ถ้าเป็นเพื่อการวางแผนในทางธุรกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างก็จะต้องมีปริมาณที่มากเพียงพอเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนมากว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และลูกค้ามีพฤติกรรมในการซื้ออย่างไร  ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจความต้องการและสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังก่อนที่จะให้คำปรึกษาลึกลงไปในรายละเอียด

จะใช้เวลาในการดำเนินการเท่าใด

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โดยปกติแล้วนับจากขั้นตอนในการตัดสินใจประเด็นที่จะทำวิจัย วัตถุประสงค์ต่างๆ จนถึงขั้นตอน การส่งมอบผลวิจัยนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 4 สัปดาห์

ประโยชน์ของการวิจัยตลาด | หน้าหลักของการวิจัยตลาด