กลยุทธ์ทางการตลาดและงานขาย-คำถามที่พบบ่อย

กลยุทธ์ทางการตลาดและงานขาย, คำถามที่มักถูกถามถึง

กลยุทธ์ทางการตลาด และงานขาย

คำถามที่มักถูกถามถึง

อะไรคือแผนในการทำการตลาดและการขาย

การวางแผนในการทำการตลาดและการขายอย่างมืออาชีพนั้นถือเป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยในการตัดสินใจในทิศทางของการทำการตลาดและการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ  ซึ่งการวางแผนนี้จะช่วยกำหนดกลยุทธ์  ยุทธวิธี  และกรอบเวลาที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดและการขายให้ชัดเจน  โดยจะระบุถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลตามที่กำหนดไว้  ซึ่งปกติแล้วจะมีการกำหนดแผนนี้ในแต่ละปี

ทำไมคุณถึงต้องมีแผนในการทำการตลาดและการขาย

การวางแผนและกลยุทธ์ในการทำการตลาดและการขายให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นย่อมเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการตลาด  เสมือนเป็นแผนที่ที่จะนำทางให้ธุรกิจ  การตลาด  และการขายของคุณมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งแผนในการทำการตลาดและการขายอย่างมืออาชีพนั้นจะช่วยให้คุณกำหนดความสำคัญก่อนหลังของการทำการตลาดและการขายได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งนั่นจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา  พลังงาน  และยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากการใช้เงินไปในทางที่ผิดอีกด้วย

ขอบเขตของการวางแผนในการทำการตลาดและการขายนั้นเป็นอย่างไร

นั่นขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละธุรกิจ  แผนในการทำการตลาดและการขายอาจจะมีเพียงไม่กี่หน้ากระดาษ  แต่ในบางกรณีก็อาจมีได้ถึงร้อย ๆ หน้าเลยทีเดียว  แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับว่าแผนที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นแผนที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย  ไม่ซับซ้อน  และนำไปปฏิบัติได้จริง

หากคุณไม่มีแผนในการทำการตลาดแล้ว  คุณจะพบกับความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง

ไม่ว่าบริษัทใด ๆ  ก็ตาม  การทำการตลาดและการขายนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  และโดยมากนั้นก็มักจะเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  หากคุณไม่มีแผนในการทำการตลาด  คุณจะทราบได้อย่างไรว่า  เมื่อไหร่  หรือเรื่องใดที่คุณควรจะใช้เงิน  ซึ่งนั่นคุณกำลังยืนอยู่บนความเสี่ยงของการใช้เงินไปในยุทธวิธี  หรือสื่อต่าง ๆ  ในการทำการตลาดและการขายอย่างผิดทิศทาง  ไม่ว่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของคุณจะดีเพียงใดก็ตามแต่คุณยังคงจำเป็นต้องพึ่งการวางแผนในการทำการตลาดและการขายอยู่ดีเพื่อช่วยในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม

สำหรับบริษัทเล็ก ๆ  นั้นจำเป็นต้องมีแผนในการทำการตลาดและการขายด้วยหรือไม่

การมีการวางแผนในการทำการตลาดและการขายที่เป็นเลิศนั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจในตลาดไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ตาม  ยิ่งบริษัทเล็ก ๆ ที่มีงบประมาณในการทำการตลาดและการขายด้วยแล้วยิ่งต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นอย่างฉลาดมากที่สุด

ทำไมคุณจึงควรใช้บริการผู้ให้บริการจากภายนอกในการทำการตลาดให้แก่คุณ

นอกเหนือจากความรู้  และประสบการณ์ในเรื่องการทำแผนในการทำการตลาดของผู้ให้บริการจากภายนอกที่คุณจะได้รับนั้น บุคคลเหล่านี้ยังจะช่วยให้ขั้นตอนต่าง ๆ ของแผน  และวัตถุประสงค์นั้นดำเนินไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น  จึงนับได้ว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าทางเลือกหนึ่งที่มาจากภายนอก

หน้าหลักของแผนในการทำการตลาดและการขาย | ประโยชน์ของการวางแผนในการทำการตลาดและการขาย |