การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์ การให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมากและบริการทำการตลาดทางอีเมล์

การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์ และการให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมาก

การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์
และการให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมาก

คำถามที่มักจะถูกถามถึง

ควรส่งนิวส์เล็ทเทอร์บ่อยเพียงใด

คุณสามารถส่งนิวส์เล็ทเทอร์บ่อยเท่าที่คุณต้องการ ความถี่ในการส่งจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนิวส์เล็ทเทอร์ เช่น ธุรกิจภัตตาคารอาจส่งนิวส์เล็ทเทอร์ ให้ลูกค้าเป็นรายสัปดาห์เพื่อแจ้งเมนูเซ็ทอาหารกลางวันที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์  แต่ในขณะที่ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาจส่งนิวส์เล็ทเทอร์ เพียงแค่สองเดือนต่อครั้งหรือเมื่อมีข่าวสารด้านกฎหมายที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ในเมื่อคุณเองก็สามารถส่งนิวส์เล็ทเทอร์ ได้ด้วยตัวเอง ทำไมคุณจึงควรใช้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์ ของเรา

การใช้โปรแกรม เช่น ไมโครซอฟท์เอาท์ลุค (Microsoft Outlook) หรือ เอาท์ลุคเอ็กซ์เพรส (Outlook Express) ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งอีเมล์เป็นจำนวนมาก และมีความเสี่ยงที่จะถูกโปรแกรมแอนตี้สแปมเข้าใจว่าอีเมล์แอดเดรสของคุณที่ส่งหาคนจำนวนมากๆ นั้นเป็นสแปม

เป็นไปได้ไหมที่จะตั้งเวลา และวันที่ เพื่อให้ระบบส่งนิวส์เล็ทเทอร์ ออกไปตามวันและเวลาที่ต้องการ

เราสามารถส่งนิวส์เล็ทเทอร์ ออกในนามของคุณตามระยะเวลาที่คุณกำหนดไว้ได้ เนื่องจากระบบสกายรันเนอร์ (SkyRunner) ของเราจะส่งนิวส์เล็ทเทอร์ ออกไปให้ผู้รับรายบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนจะใช้เวลานานเท่าใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้รับ  ซึ่งโดยทั่วไปหากส่งไปให้ผู้รับจำนวนมากๆ ในคราวเดียวกันนั้น ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

สกายเวฟฯ มีเครื่องมือที่ใช้รายงานการส่งนิวส์เล็ทเทอร์ หรือไม่

คำตอบคือ "มี" เรามีเครื่องมีที่ว่านี้เพื่อการประมวลผลประกอบการพิจารณาของแคมเปญที่ทำไป

คุณจะดำเนินการอย่างไรเมื่อได้รับรายงานอีเมล์ต่างๆ ที่ถูกตีกลับ

คุณจะได้รับรายงานที่ระบุรายละเอียดการตีกลับอีเมล์ต่างๆ เพื่อการพิจารณา และอัพเดท หรือแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้อง

ผู้ที่ได้รับนิวส์เล็ทเทอร์ สามารถยกเลิกการขอรับนิวส์เล็ทเทอร์ ได้หรือไม่

คำตอบคือ "ได้"  ผู้รับสามารถแจ้งยกเลิกได้ตลอดเวลา หลังจากการแจ้งยกเลิกแล้วผู้รับจะไม่ได้รับนิวส์เล็ทเทอร์ อีกจนกว่าจะมีการลงทะเบียนขอรับอีกครั้ง

คุณจะขอซื้อข้อมูลของผู้รับนิวส์เล็ทเทอร์ ได้หรือไม่

โดยหลักการแล้วเราไม่มีนโยบายในการขาย ให้เช่าข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าแก่ผู้ใด เนื่องจากสกายเวฟฯ เองต่อต้านการส่งสแปม และพิจารณาเห็นว่าข้อมูลของเรา หรือแม้แต่ข้อมูลผู้รับนิวส์เล็ทเทอร์ ที่ลูกค้าใช้บริการให้เราเป็นผู้ส่งออกให้นั้นถือเป็นข้อมูลชั้นความลับที่จะเปิดเผยมิได้โดยเคร่งครัด

ประโยชน์ของนิวส์เล็ทเทอร์ | หน้าหลักของนิวส์เล็ทเทอร์