การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์ การให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมากและบริการทำการตลาดทางอีเมล์

การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์ และการให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมาก

การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์
และการให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมาก

บริการทำการตลาดทางอีเมล์

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมเพราะการส่งออกอย่างรวดเร็ว สะดวก และช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดที่ต้นทุนต่ำเพื่อใช้แจ้งข่าวสารของบริษัทคุณให้ลูกค้าที่มีอยู่ได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ หรือแม้แต่การแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ นอกจากนั้นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการหาลูกค้าใหม่ไปในตัวอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้ว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อาจถูกเรียกขานว่า อี-นิวส์เล็ทเทอร์ (eNewsletter) ได้เหมือนกัน ซึ่งอาจถูกตีพิมพ์ในจำนวนไม่มาก เพราะคนส่วนใหญ่มักใช้รูปแบบในการส่งทางอีเมล์ หรือนำเสนอผ่านบนหน้าเว็บไซต์ หรืออาจนำเสนอผ่านทั้ง 2 ช่องทางที่กล่าวมา 

สกายเวฟ โซลูชั่นส์ฯ ให้บริการออกแบบออนไลน์นิวส์เล็ทเทอร์ และเทมเพลทของนิวส์เล็ทเทอร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้เรายังให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์ในนามของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาล่าสุด ภายใต้ชื่อแคมเปญที่ว่า "สกายรันเนอร์" ซึ่งถือว่าเป็นการส่งนิวส์เล็ทเทอร์ไปยังผู้รับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดและสามารถประเมินค่าผลตอบรับได้อีกด้วย

แคมเปญการส่งนิวส์เล็ทเทอร์ต่างๆ ของเรานั้นเป็นไปบนพื้นฐานของการได้รับอนุญาตจากเจ้าของอีเมล์ ด้วยเหตุผลที่เราเองก็ต่อต้านการส่งสแปมเช่นกัน

ประโยชน์ของนิวส์เล็ทเทอร์ | คำถามที่มักจะถูกถามถึง