การบริการให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญของเรา

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สกายเวฟ โซลูชั่นส์ ได้สวมบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเจ้าของธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และบริษัททั้งหลายในการสร้างความเข้าใจหรือแนวความคิดที่ชัดเจนในเรื่องการตลาด การแข่งขัน การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น สกายเวฟฯ ยังได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแปรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของลูกค้าให้กลายเป็นจริง โดยการอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้าในการช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ให้กับองค์กร

เรามีประสบการณ์มากกว่า 25 ในอุตสาหกรรมการให้บริการ และการบริหารจัดการทั้งในระดับต้นและในระดับสูง ความสามารถและการให้บริการของเรานั้นครอบคลุมในธุรกิจหลายประเภท โดยได้รับการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

ในปีที่ผ่าน ๆ มานั้น สกายเวฟฯ ได้เคยให้บริการในธุรกิจหลากหลายประเภท ดังต่อไปนี้:

 • สถาปัตยกรรม และรับเหมาก่อสร้าง
 • เครื่องจักรกล
 • การจัดการวัสดุจำนวนมาก
 • ธุรกิจการให้บริการ
 • สินค้าอุปโภค บริโภค และการให้บริการ
 • การศึกษา
 • วิศวกรรม
 • การรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • การให้บริการด้านอาหาร
 • ธุรกิจต้อนรับ
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • สารสนเทศ
 • แฟชั่นและเครื่องประดับ
 • การผลิต
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • แมคคาทรอนิกส์ (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล)
 • เอ็นจีโอ (องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร)
 • บรรจุภัณฑ์
 • วิศวกรรมควบคุมการผลิต
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • การออกแบบระบบและวิศวกรรม
 • การพัฒนาซอฟท์แวร์
 • การขนส่งและการท่องเที่ยว