การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ชื่อบริษัท และโลโก้

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โลโก้ และชื่อของบริษัทของเรา หมายถึง ความสำเร็จของการเจริญเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จุดสีฟ้าด้านล่างข้างซ้ายนั้นหมายถึง สถานการณ์ในภาวะปกติ ขณะที่จุดสีส้มทองด้านบนข้างขวานั้น คือ เป้าหมายที่กำหนดไว้ภาพที่เห็นเป็นลักษณะคลื่นสีฟ้า คือ ตัวแทนของการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเร่งให้จุดสีฟ้าในด้านล่างนั้นไปถึงเป้าหมายในระดับที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้เร็วขึ้น ส่วนแบ็กกราวนด์ด้านบนที่เป็นสีส้มทองนั้น คือ ตัวแทนแห่งความงดงามของผืนฟ้าในยามรุ่งอรุณและการก้าวเข้าสู่อนาคตอันสดใส

คำว่า "สกายเวฟ (Skywave)" เป็นการรวมเข้าด้วยกันของคำสองคำเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของ "คลื่น" และ "ท้องฟ้า" ดังที่ปรากฎในโลโก้ ส่วนคำว่า "โซลูชั่นส์ (Solutions)" นั้นใช้ตัวหนังสือสีส้มทองซึ่งเป็นสีเดียวกับสีที่แทนเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ สีฟ้านั้น คือสัญลักษณ์ที่หมายถึงความเป็นมืออาชีพ การวางแผน และความน่าเชื่อถือ ขณะที่สีส้มนั้น คือ สัญลักษณ์ของวิธีดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เทคนิค และเทคโนโลยี

ซึ่งคอนเซ็ปทั้งหมดที่กล่าวมานี้ตรงกับลักษณะรูปทรงของหยินและหยาง ซึ่งไม่ได้สื่อความหมายเฉพาะถึงความเป็นเอเชียและภูมิปัญญาเพียงเท่านั้น หากแต่ได้อธิบายถึงความเชื่อมโยง และความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

จากการผสมผสานกันทั้งหมดนี้ จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างรุดหน้าโดยการหาวิธีการในการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ สกายเวฟ โซลูชั่นส์