การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร

การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรการขาย | หลักสูตรการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

ในการฝึกอบรมและการทำเวิร์คช็อปในด้านการให้บริการลูกค้านั้น เราได้มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และทักษะในการให้บริการลูกค้า รวมถึงมีความมั่นใจในตนเอง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ ที่ได้รับ

หลักสูตรการให้บริการลูกค้าของเรานี้จะช่วยให้พนักงานบริการประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับลูกค้า และการแก้ปัญหาต่างๆ ไปในทางที่ดีขึ้น

โดยหลักสูตรการให้บริการของเรานี้ได้กำหนดขึ้นจากประสบการณ์จริงในสถานการณ์ของการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อลูกค้าและทีมที่ให้บริการ

หน้าหลักของการฝึกอบรม | ประโยชน์ของหลักสูตรการให้บริการทางโทรศัพท์ | คำถามที่มักจะถูกถามถึง