หลักสูตรการขาย

หลักสูตรการขาย

หลักสูตรการขาย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรการขาย | หลักสูตรการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

การฝึกอบรมและการทำเวิร์คช็อปที่เกี่ยวกับหลักสูตรการขายนั้นเราได้ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ

ก่อนที่จะฝึกอบรมในด้านการขายนั้น เราจะประเมินถึงสถานการณ์ด้านการขายในปัจจุบัน โครงสร้าง การดำเนินการ แบ็กกรานด์ที่สำคัญ ตลอดจนวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการฝึกอบรม กับลูกค้าและฝ่ายขายของลูกค้าด้วยความรอบคอบ  เพื่อที่เราจะสามารถกำหนดหลักสูตรได้ตรงกับเจตนารมย์ของลูกค้า

โดยปกติแล้ว หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการขายของเรานั้นประกอบด้วยทฤษฎีและประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง โดยในด้านทฤษฎีนั้นจะเป็นการฝึกปฏิบัติในบทบาทต่างๆ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้และทักษะที่สำคัญ

การฝึกอบรมด้านการขายของเรานี้จะมีผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานขายที่มีความรู้ความชำนาญในการขาย มีความมั่นใจในตนเอง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการขายและยอดขาย เป็นวิทยากร

หน้าหลักของการฝึกอบรม | ประโยชน์ของการฝึกอบรมหลักสูตรการขาย | คำถามที่มักจะถูกถามถึง