การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการองค์กร

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สกายเวฟ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สกายเวฟ โซลูชั่นส์ฯ เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ให้บริการในการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นับตั้งแต่ใน ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ที่บริษัทฯ ได้รับการก่อตั้งขึ้นมา บริษัทฯได้สนับสนุนการบริหารกิจการของลูกค้า ทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยการให้บริการที่มีรูปแบบเฉพาะเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละราย

สกายเวฟ โซลูชั่นส์ ได้ช่วยเหลือเจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงมากมายในกำหนดรูปแบบของการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยประสบการณ์ในการบริหารระดับนานาชาติ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่บริษัทฯ ได้สั่งสมมา

การให้บริการของบริษัทฯ นั้นมีความโดดเด่นอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำวิจัยและการวางแผนต่าง ๆ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อผลที่แม่นยำต่อลูกค้าในแต่ละรายซึ่งย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการของบริษัทฯ เพียงในบางส่วน ผสมผสานหลายบริการเข้าด้วยกัน หรืออาจเลือกใช้บริการทั้งแพ็คเกจเลยก็ได้