การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์ การให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมากและบริการทำการตลาดทางอีเมล์

การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์ และการให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมาก

การออกแบบนิวส์เล็ทเทอร์
และการให้บริการส่งนิวส์เล็ทเทอร์จำนวนมาก

ประโยชน์

  • เป็นการส่งข้อความโดยตรงไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณเพียงแค่นิ้วคลิก
  • เป็นการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
  • ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มการจดจำในสินค้าและบริการต่างๆ ของคุณ
  • การลงทะเบียนขอรับนิวส์เล็ทเทอร์ถือเป็นช่องทางในการเพิ่มจำนวนลูกค้าและอีเมล์ในลิสต์ของคุณ
  • เป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของคุณ และเพิ่มการจดจำแบรนด์
  • เป็นการเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ๆ
  • ช่วยให้ลูกค้าที่มีอยู่ยังคงจดจำคุณได้เสมอ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดโดยการใช้สิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อเทียบกับการตีพิมพ์นิวส์เล็ทเทอร์ออกมาเพื่อแจกให้ลูกค้า
  • ทราบผลลัพธ์จากแคมเปญต่างๆ ที่ส่งนิวส์เล็ทเทอร์ออกให้ลูกค้าโดยระบบประมวลผล
  • เป็นการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคุณได้โดยตรงโดยผ่านทางนิวส์เล็ทเทอร์

หน้าหลักของนิวส์เล็ทเทอร์ | คำถามที่มักจะถูกถามถึง